Projecten

Samen werken wij aan creatieve, innovatieve en effectieve oplossingen

Beter Eten

Gezond eten

Voedselhulp

Beter eten is een initiatief waarin meerdere bedrijven, stichtingen en de gemeente Rotterdam samenwerken om mensen die voedselhulp nodig hebben op een geheel nieuwe manier te ondersteunen.

Beter Eten betreft een proef voor de ontwikkeling van een voedselhulp applicatie. Deze is gemaakt om voedselhulp toegankelijker te maken en deze -zonder stigma- aan burgers, die daaraan behoefte hebben, beschikbaar te stellen. Daarnaast draagt de proef bij aan het tegengaan van voedselverspilling.

Bekijk ook de NOS rapportage over dit initiatief.

Lees meer

Blended Finance

Publieke / Private investeringen

Maatschappelijke transities

Grote maatschappelijke transities, gericht op duurzamere landbouw of de klimaatdoelen bijvoorbeeld, vergen grote investeringen gedurende tientallen jaren. De investeringen worden gefinancierd vanuit regionale, nationale en Europese subsidie- en investeringsfondsen, in combinatie met investeringen door private bedrijven en particulieren. Wij noemen dit 'blended finance'. In dit project zetten we onze techniek in om bedragen vooraf te oormerken, zodat vergissingen en misbruik worden voorkomen en verantwoording achteraf eenvoudiger wordt.

Lees meer

Social Fintech Alliantie

Schuldpreventie

Binnen de Social Fintech Alliantie werkt een aantal organisatie toe naar drempelloze, digitale hulp voor burgers met geldzorgen. Het doel van de alliantie is de juiste digitale ondersteuning voor iedere burger met geldzorgen mogelijk te maken. De partners werken daarbij binnen de alliantie samen om de verschillende oplossingen op elkaar aan te laten sluiten en om het gebruik van deze oplossingen te stimuleren. Buyproxy is één van de zes oprichters van dit platform.

Lees meer

Openbaar Vervoer

WMO

Mobiliteit

Inclusie

Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en over een beperkt inkomen beschikken kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dit project onderzoeken we samen met Translink Systems hoe de betaling in het openbaar vervoer kan worden gedaan met één betaalpas, waarbij voor bepaalde trajecten automatisch betaald wordt vanuit een (gemeentelijke) bijdrage en voor de overige trajecten met eigen geld (in voorbereiding, beoogde start 2022).

Lees meer

Duurzame Energie

Energietransitie

Inclusie

Duurzaam omgaan met energie, zoals zonnepanelen of efficiëntere koelkasten, vergen investeringen vooraf. Niet iedereen beschikt over de middelen om te kunnen investeren in duurzame energieopwekking of in energiebesparing. In Culemborg doen we een kleinschalige proef, in samenwerking met een lokaal noodfonds, waarin het investeringsbedrag zonder winstoogmerk wordt voorgeschoten. Het voorgeschoten bedrag wordt terugbetaald uit de energiebesparing. Zo kunnen ook gezinnen met een bescheiden portemonnee bijdragen aan duurzamer gebruik van energie.

Lees meer

Common Centz

Schuldpreventie

In dit project ontwikkelen we een aanpak om mensen op een laagdrempelige wijze advies in te laten winnen over hun eigen financiële situatie. Indien van toepassing worden suggesties gegeven voor verbetering van de eigen financiële situatie en/of de mogelijkheden voor persoonlijke ondersteuning.

Lees meer

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zijn continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen.
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zijn continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen.
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT