Blended Finance

Publieke / Private investeringen

Maatschappelijke transities

In samenwerking met

Samenvatting project

Grote maatschappelijke transities, gericht op duurzamere landbouw of de klimaatdoelen bijvoorbeeld, vergen grote investeringen gedurende tientallen jaren. De investeringen worden gefinancierd vanuit regionale, nationale en Europese subsidie- en investeringsfondsen, in combinatie met investeringen door private bedrijven en particulieren. Wij noemen dit 'blended finance'. In dit project zetten we onze techniek in om bedragen vooraf te oormerken, zodat vergissingen en misbruik worden voorkomen en verantwoording achteraf eenvoudiger wordt.

Trefwoorden

Publiek/privaat
Leiderschapsnetwerk
Transitie
Maatschappij
Aanleiding

Bij omvangrijke en langdurige programma's, waarbij ook nog eens veel organisaties zijn betrokken, is het moeilijk te garanderen dat het geld goed wordt ingezet (d.w.z. doelmatig) en zo mocht worden ingezet (d.w.z. rechtmatig). Er is geen standaard werkwijze, waardoor het wiel vaak opnieuw uitgevonden moet worden. Op welke wijze kun je dit goed en effectief organiseren en hoe borg je, met behulp van moderne technologie, de doelmatigheid en rechtmatigheid van de aanwending van beschikbaar gestelde middelen door de uitvoerende organisaties binnen het programma?

Doelgroep

De doelgroep kent twee zijden. Enerzijds zijn er de samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke transities en daarbij de grip op de uitnutting van beschikbare fondsen willen borgen ten behoeve van een doelmatige en rechtmatige aanwending, waarbij geen van de partijen in het samenwerkingsverband deze toezichthoudende taak kan (of wil) uitvoeren. Anderzijds zijn er de geldverstrekkers, die willen borgen dat de door hen ter beschikking gestelde middelen conform de afspraken en conform wet- en regelgeving ter beschikking worden gesteld aan de uitvoerende partijen binnen de verschillende samenwerkingsverbanden.

Beoogd resultaat

Met het project willen we aantonen dat met een goede organisatie en de inzet van de juiste technologie een betere grip ontstaat op de besteding van investeringen binnen grote programma's, verspreid over langere periodes en verspreid over verschillende partijen, waardoor de effectiviteit van de programma's toeneemt en de werving van fondsen wordt vergemakkelijkt.

Aanpak

Stichting Meer (naar) Waarde is opgericht om de pilot uit te voeren. Het pilot programma is het OFL programma "Voor de Oogst van Morgen". De stichting beheert de beschikbaar gestelde middelen en ziet toe op de inzet daarvan door c.q. binnen het programma. Ze maakt daarvoor gebruik van de technologie van Buyproxy om geld te oormerken. De stichting werkt daarnaast met een onafhankelijk toezichthouder die toeziet op de uitvoering van het programma en de werkwijze van de stichting.

Aanvullende informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op.
terug naar projecten

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zijn continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen.
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT