Duurzame Energie

Energietransitie

Inclusie

In samenwerking met

Samenvatting project

Duurzaam omgaan met energie, zoals zonnepanelen of efficiëntere koelkasten, vergen investeringen vooraf. Niet iedereen beschikt over de middelen om te kunnen investeren in duurzame energieopwekking of in energiebesparing. In Culemborg doen we een kleinschalige proef, in samenwerking met een lokaal noodfonds, waarin het investeringsbedrag zonder winstoogmerk wordt voorgeschoten. Het voorgeschoten bedrag wordt terugbetaald uit de energiebesparing. Zo kunnen ook gezinnen met een bescheiden portemonnee bijdragen aan duurzamer gebruik van energie.

Trefwoorden

Energietransitie
Inclusie
Energiebesparing
Haalbaarheidsonderzoek
Aanleiding

In Nederland lopen we achter met de duurzame opwekking van energie en het verminderen van het gebruik van energie. Voor gezinnen met een beperkt inkomen is het onmogelijk daaraan een bijdrage te leveren, simpelweg omdat de middelen ontbreken. Willen we op grote schaal duurzamer omgaan met energie, dan is het belangrijk dat ook gezinnen met een beperkt inkomen daaraan kunnen bijdragen.

Doelgroep

Gezinnen die onvoldoende middelen hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen, maar wel een bijdrage willen leveren aan de energietransitie in Nederland.

Beoogd resultaat

Gezinnen, die zelf over onvoldoende middelen beschikken om te investeren in energiebesparende maatregelen kunnen een beroep doen op een fonds om de investeringen voor te schieten. Uit de besparing wordt het voorgeschoten bedrag terug betaald. Voor het gezin zijn er geen meerkosten, en resteert een maandelijkse besparing zodra het bedrag is terugbetaald. Het fonds werkt revolverend in de zin dat de voorschotten in maximaal 5-7 jaar volledig zijn terugbetaald. Het project beoogt de haalbaarheid hiervan aan te tonen, waarna opschaling kan plaatsvinden door aantrekken van meer fondsen, uitbreiding van energie besparingsmogelijkheden, gecombineerd met een landelijke uitrol.

Aanpak

In de proof-of-concept fase wordt gewerkt met bescheiden investeringen in energiezuinige koelkasten. De aanschafkosten worden voorgeschoten door het fonds. Het termijnbedrag voor de energie blijft hetzelfde, en de (geschatte) besparing wordt door het energiebedrijf als aflossing overgemaakt aan het fonds. Voor het gezin is het een transactie 'met gesloten beurs'.

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem voor meer informatie contact met ons op.
terug naar projecten

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zijn continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen.
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT