Openbaar Vervoer

WMO

Mobiliteit

Inclusie

In samenwerking met

Samenvatting project

Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en over een beperkt inkomen beschikken kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dit project onderzoeken we samen met Translink Systems hoe de betaling in het openbaar vervoer kan worden gedaan met één betaalpas, waarbij voor bepaalde trajecten automatisch betaald wordt vanuit een (gemeentelijke) bijdrage en voor de overige trajecten met eigen geld (in voorbereiding, beoogde start 2022).

Trefwoorden

OV Betaalpas
Reiskosten
Tegemoetkoming
WMO
Aanleiding

Voor betaling van een reis met het openbaar vervoer worden in verschillende situaties subsidies of kortingen verstrekt. Op dit moment is zo'n betaling alleen mogelijk via een reisproduct op de OV chipkaart, of via ter beschikking stellen van de vergoeding via de bankrekening. Hoe kunnen we de reiziger met een betaalpas (gekoppeld aan een betaalrekening) de reis laten afrekenen en via die pas bijzondere reisproducten ter beschikking stellen? Hoe zorgen we ervoor dat een beschikbaar gestelde tegemoetkoming alleen gebruikt kan worden voor die reis met het openbaar vervoer? Denk hierbij aan gratis reizen in het weekeinde voor studenten, korting op een specifiek traject op een bepaalde dag in de week in het kader van de WMO, of een bijdrage in de reis naar het ziekenhuis voor specifieke medische zorg.

Doelgroep

De doelgroep, in algemene zin, omvat alle openbaar-vervoerreizigers die gebruik maken van specifieke reisproducten. In het project gaat het om een proof-of-concept, met reizigers die gebruik maken een tegemoetkoming voor de reiskosten vanuit de WMO voor reizen met het openbaar vervoer binnen een nader te selecteren gemeente.

Beoogd resultaat

Met het project willen we aantonen dat met toepassing van 'geoormerkt geld' betaling voor de reizigers met een betaalkaart mogelijk is, dat tegemoetkomingen in de reiskosten en kortingen automatisch worden toegepast en dat deze alleen beschikbaar zijn voor de tijdstippen en trajecten waarvoor ze bedoeld zijn.

Aanpak

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Translink Systems en een nog uit te nodigen gemeente. Translink Systems en Buyproxy ontwikkelen een prototype van de betaalpas, door de technology van Buyproxy te koppelen aan de systemen van Translink Systems. In samenwerking met de deelnemende gemeente worden maximaal 50 mensen uitgenodigd voor een proef gedurende 6 maanden. Op basis van de bevindingen, en bij positief resultaat, wordt een plan ontwikkeld voor brede toepassing van de ontwikkelde technologie.

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem voor meer informatie contact met ons op.
terug naar projecten

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zijn continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen.
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT