Social Fintech Alliantie

Schuldpreventie

In samenwerking met

Samenvatting project

Binnen de Social Fintech Alliantie werkt een aantal organisatie toe naar drempelloze, digitale hulp voor burgers met geldzorgen. Het doel van de alliantie is de juiste digitale ondersteuning voor iedere burger met geldzorgen mogelijk te maken. De partners werken daarbij binnen de alliantie samen om de verschillende oplossingen op elkaar aan te laten sluiten en om het gebruik van deze oplossingen te stimuleren. Buyproxy is één van de zes oprichters van dit platform.

Trefwoorden

Fintech
Samenwerking
Schuldhulpverlening
Alliantie
Aanleiding

Voor schuldpreventie en schuldhulpverlening wordt steeds meer en beter gebruik gemaakt van technologische mogelijkheden, meestal via de inzet van verschillende apps. Het aantal instrumenten neemt toe, maar zijn vaak gericht op een specifieke situatie waarin een huishouden met geldzorgen of problematische schulden zich bevindt. Deze versnippering leidt tot praktische drempels en dat doet afbreuk aan de potentie van nieuwe technologische mogelijkheden voor ondersteuning van de schuldhulpverlening en -preventie.

Doelgroep

De bij de alliantie aangesloten partijen leveren instrumenten aan gemeenten, schuldhulpverleners, vrijwilligersorganisaties en huishoudens.

Beoogd resultaat

Door een betere aansluiting van de instrumenten onderling wordt het mogelijk dat een wijziging in de persoonlijke situatie drempelloos wordt ondersteund, bijvoorbeeld bij de overgang van bewindvoering naar nazorg. Zo wordt ook voorkomen dat gegevens elke keer opnieuw moeten worden ingevoerd. Op deze wijze kunnen de verschillende instrumenten effectiever en breder worden ingezet. Zo leveren we een bijdrage aan een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek en armoede in Nederland.

Aanpak

Binnen de alliantie wordt projectmatig gewerkt aan de onderlinge aansluiting van de instrumenten van de bij de alliantie aangesloten partijen.

Aanvullende informatie

Lees meer over de instrumenten die wij ontwikkelen voor de ondersteuning van schuldhulpverlening en -preventie in onze projecten De draad van Ariadne, Common Centz en Rubrico.

Binnen de alliantie werken wij samen met meerdere andere organisaties. Op de eigen website van de social fintech alliantie vind je alle informatie over dit initiatief.

Neem voor meer informatie contact met ons op.
terug naar projecten

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zijn continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen.
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT